[newsletter]

Uitnodiging 6 december 2012

25 november 2012 by

Minisymposium van Stichting Mediation in Millieu en Ruimtelijke Ordening (MRO) over de (on)macht van het openbaar bestuur en conflictbemiddeling.

Met als focus: Kansen en ruimte voor mediation in de leefomgeving.

Wilt u in slechts drie uur tijd worden bijgepraat over de ervaringen met
conflicthantering door de overheid?

Schrijf u dan in voor dit minisymposium!
Donderdag 6 december 2012 van 17:00 – 20:30 uur
Sprekers: dhr. dr. J. van der Heijden en mevr. dr. M. Winnubst
Voorzitter: mevr. drs. L.J. Reijerkerk
Locatie: Driebergen , Cultuur- en Congrescentrum Antropia
(Grote Tuinzaal)
Deelname s.v.p. opgeven bij secretariaat van de stichting MRO:
mevr. Ineke Davidse, tel. 0313 450 124 / 06 444 00 858
of per email: mediationmro@idservices.nl

Inhoud
U bent werkzaam bij de overheid en heeft te maken met ruimtelijke
ontwikkelingen? U bent belast met het afwegen van de belangen van de
verschillende stakeholders in een gebied? De overheid stimuleert ontwikkelingen,
reguleert ze of blokkeert ze. Dat gaat niet vanzelf. Het vertrouwen tussen
overheid en burger speelt hierbij een belangrijke rol en maakt vaak plaats voor
wantrouwen en verborgen of openlijke conflicten.

Daarom wordt op verschillende manieren de betrokkenheid van burgers
georganiseerd en gestimuleerd in klankbordgroepen, werkateliers en dergelijke.
Daarnaast is de overheid volop bezig met het stimuleren en verder verkennen
van de verschillende mogelijkheden van conflicthantering. Zo verschenen
recentelijk rapportages zoals “Prettig contact met de overheid” en “Publieke
beleidsbemiddeling”.

Laat u bijpraten door twee deskundigen tijdens dit minisymposium van de
Stichting Mediation in Milieu en Ruimtelijke Ordening, waarbij conflicthantering
door de overheid centraal staat. De sprekers laten hun licht schijnen over hoe de
overheid nu veelal met conflicten omgaat en hoe dat anders zou kunnen. Daarna
gaat u met de deskundigen en de andere deelnemers in gesprek, onder meer
over de vraag hoe mediation hierbij een rol kan spelen. Vanzelfsprekend krijgt u
de gelegenheid ook uw ervaringen te delen met de andere deelnemers.
Wij heten u van harte welkom!

Programma
16:30 uur Zaal open, ontvangst
17:00 – 17:10 Woord van welkom door Linda Reijerkerk
17:10 – 17:40 Beleidsbemiddeling als nieuwe manier om conflicten in de publieke sfeer op te lossen – Jurgen van der Heijden (AT Osborne en Universiteit van Amsterdam)
17:40 – 18:10 Burgerparticipatie: waarom dat zo gemakkelijk lijkt en moeilijk is – Madelinde Winnubst (Universiteit Utrecht)
18:10 – 18:45 Pauze, met broodjes
18:45 – 19:45 Debat
19:45 uur Conclusies en afrondin