[newsletter]

Conflictstadia

12 december 2013 by

Hoe ontwikkelt zich een conflict?

Ontstaan en groei
Wat zou het mooi zijn wanneer je aan zag komen wanneer iets zich tot een conflict zal gaan ontwikkelen. En dat je er iets aan kunt doen voordat het echt in de weg zit. Conflicten kosten nu eenmaal een hoop energie en geld. Kun je ze voorkomen of in een vroeg stadium oplossen, zou dat heel wat besparing opleveren. Conflicten hebben namelijk de neiging te groeien als je er niets aan doet en het oplossen kost dan steeds meer energie.

Fase 1
In de fase dat er nog geen sprake is van een conflict kan het zijn dat partijen verschillende belangen hebben. Je kunt spreken van conflicterende belangen. Die merkt men op, maar men ziet dat er ook gemeenschappelijke belangen zijn en wanneer men zich daarop richt, komt men er wel uit.

Doet men er echter niets mee of gaat men er niet goed om, dan kan dat tot irritaties leiden, waardoor het vertrouwen in de ander een deuk oploopt. Men treedt elkaar niet meer onbevangen tegemoet en men gaat meer oog krijgen voor de verschillen dan de overeenkomsten. De standpunten verharden en de communicatie wordt scherper.

Fase 2
Langzamerhand kan het echt een conflict worden waarin men van de ander probeert te winnen. De verstoring van de wederzijdse relatie wordt eigenlijk het belangrijkste aspect van het conflict en dit maakt het heel moeilijk om je nog op iets gezamenlijks te richten. Men heeft het idee dat men zelf in zijn recht staat en dat de ander bij moet draaien. Men ziet misschien nog wel dat men naar een rechter kan stappen en -afhankelijk van de situatie- wil men dat zelf of vreest men dat de andere partij dit zal doen.

Het kan zijn dat een gerechtelijke uitspraak niet het gewenste effect heeft; misschien ‘verlies’ je, misschien heeft geen van de partijen iets aan de puur juridische uitspraak, misschien legt men zich niet neer bij de uitspraak en verzint men iets nieuws, of misschien heb je nog steeds niet goed ingegrepen en nog helemaal niets gedaan. In zo’n geval kan het conflict nog verder uitgroeien.

Fase 3
Het conflict kan dan in een fase komen waarbij het er niet meer gaat om van de ander te winnen  -dat lukte kennelijk niet- maar dan wordt het doel om in elk geval de ander zo veel mogelijk schade toe te brengen. De ander moet in het ergste geval geëlimineerd worden, waarbij de eigen schade op de tweede plaats komt.

Oplossingen
Op een site over mediation verwacht je natuurlijk informatie waar een mediator ingezet kan worden. Welnu, wanneer er alleen nog sprake is van tegenstrijdige belangen, maar men heeft het idee dat men er  samen nog wel uit komt, kan een mediator met zijn vaardigheden al een goede gespreksleider zijn, maar meestal wordt dan nog niet van een mediation gesproken. De term procesbegeleider is dan gebruikelijker; kennelijk schrikt de term mediator of bemiddelaar in deze fase af. Het is in elk geval iemand die neutraal staat ten opzichte van de deelnemers aan het overleg en iemand die oog heeft voor het naar boven halen van de belangen.

In een verdere fase van het conflict, waarbij men van de ander probeert te winnen, kan een  mediator noodzakelijk zijn. Dat is een fase waarin men er samen niet meer alleen uitkomt. Men moet echter wel inzien dat er iets aan het conflict moet gebeuren en een oplossing wensen.
Hebben de mensen veel te lang gewacht met het conflict onder ogen te zien en is het conflict al in de fase gekomen dat men er alleen maar op uit is de ander schade te berokkenen, zonder dat men bereid is naar een oplossing te streven, dan zal een mediator of rechter geen uitkomst meer bieden.

We hopen dat u het niet zo ver laat komen!

Theo Cornelissen