[newsletter]

Aan tafel

13 februari 2014 by

De woorden “Aan tafel” doen me denken aan vroeger; etenstijd. Ik kom uit een groot gezin en hoewel het niet zo was dat degene die het eerste kwam het eerste maalde, moest je wel zorgen dat je op tijd aan tafel zat. 

De overheid heeft een leidraad uitgegeven met de titel “Aan tafel!”, waarbij de ondertitel direct aangeeft dat het hier om iets anders gaat: ‘Leidraad voor bewonersgroepen voor overleg met de overheid en bedrijf over milieu- en gezondheidskwesties’. Het is een erg nuttig document dat beknopt beschrijft waarom, hoe, wanneer, met wie je aan de tafel kunt gaan zitten als je wilt bereiken dat men rekening houdt met je belangen.

De leidraad helpt bij situaties waar duidelijk al sprake is van een conflict, maar ook wanneer met een traject ingaat waar de belangen van bewoners een grote rol spelen. En wanneer is dat niet? 

Een van de eerste aspecten die daarbij spelen, is het organiseren van de bewoners. Voor sommigen klinkt het misschien beangstigend als bewoners zich gaan organiseren, maar het is als overheid of bedrijf fijn te weten met wie je moet praten en niets is vervelender dan het maken van allerlei afspraken en daarna nog ‘loslopende’ bezwaren te krijgen; was die klager maar meegenomen in het traject.

Overigens geldt iets dergelijks voor wie er vanuit de overheid of een bedrijf aan tafel zit; hoe zit het met het mandaat, wie mag welke dingen toezeggen? Na een goed verlopend traject, waarin men begrip heeft gekregen voor elkaars belangen en mogelijkheden, zit je niet te wachten op een toets door iemand die niet het hele traject mee heeft gelopen. Afspraken moet je maken tussen de mensen die aan tafel zitten. 

In die zin is het wel hetzelfde als vroeger bij ons aan tafel; als je er niet bent, gaat je beurt voorbij.

Aan tafel!
Leidraad voor bewonersgroepen voor overleg met de overheid en bedrijf over milieu- en gezondheidskwesties’