[newsletter]

Van tafel

24 mei 2014 by

Heb je dat ook wel eens?

Het gevoel dat je van de tafel wordt geveegd?

Ik las een blog over de tegenstelling introvert – extravert. Het ging erover dat extraverten meer ruimte opeisen dan introverte mensen. En tegenwoordig geven we de extraverten ook die ruimte. Op school krijgt men vaker groepsopdrachten en in het werk wordt steeds meer gefocust op samenwerken.

Dat is best lastig als je zelf introvert bent. Je hebt dan de beste ideeën als je op jezelf bent. Brainstormen is voor een introvert prima, maar niet in een groep. Want daar hebben de extraverten het hoogste woord en dat leidt voor introverten alleen maar af. Begint zich bij een introvert een idee te rijpen, dan wil dat niet zeggen dat het op de flip-over komt.

Het is helemaal lastig als je zelf introvert bent en je hebt een conflict met een extravert. Hoe zorg je dat je niet van tafel wordt geveegd?

En als extravert met een introverte opponent? Ben je blij dat je hem van tafel kan vegen? Misschien is het een snelle winst, maar wat gebeurt er onderhuids? Misschien is het gesprek snel ‘gewonnen’, maar blijkt de schade uiteindelijk heel groot te zijn. De vraag voor de extravert is dan ook bij een conflict met een introverte opponent: Hoe zorg ik ervoor dat ik de tegenpartij echt kan bereiken?

Tips:

  • Zie jullie conflict als een gezamenlijk probleem. Speel het niet op de persoon, maar bestrijd samen het probleem. Iedereen heeft er baat bij als jullie je conflict oplossen.
  • Vraag wat voor de ander belangrijk is. Ga niet af op de standpunten van de ander, maar nodig de ander uit te vertellen waarom men dat standpunt heeft.
  • Ga ervan uit dat er een win-winsituatie te behalen valt. Niet dat dit altijd lukt, maar maak het niet bij voorbaat onmogelijk. Een compromis is misschien een zwak aftreksel van wat eigenlijk haalbaar is. Denk in elk geval aan de relatie en reputatie; uiteindelijk blijken die vaak veel meer waard dan het conflict zelf.
  • Schakel bijtijds iemand in. Als je samen het probleem oplost: prima. Is dat niet zo, laat dan een bemiddelaar voor balans in het gesprek zorgen. Het is dan niet zo dat degene die het meest aan het woord is of het hardste praat daarmee de ander van tafel veegt. Als neutrale derde vragen we altijd om inbreng van alle betrokkenen. We versterken de positie van alle gesprekspartners en daar hoort bij dat de tegenstelling introvert – extravert geen belemmering meer is.