Waarom blijven de resultaten van mijn team achter?

U geeft leiding aan een team professionals maar de samenwerking verloopt niet zoals u dat graag zou zien. Als HR consulent ziet u dat het verloop en verzuim op een afdeling hoog is zonder dat u daar een reden voor kunt aanwijzen. Teambemiddeling biedt u een oplossing.

De mediators van Best in Mediation begeleiden het proces om de onderlinge communicatie weer op gang te brengen. Allereerst gaan we kijken of alle teamleden ook daadwerkelijk bereid zijn er samen uit te komen. Dat is een voorwaarde om aan de slag te kunnen gaan. Als mediators zorgen we ervoor dat uw medewerkers in een veilige omgeving in staat worden gesteld hun belangen op tafel te leggen. Het doel is om uiteindelijk goede samenwerkingsafspraken te maken voor een gezamenlijke toekomst.

Werkwijze
Voorafgaand aan een eerste groepssessie worden individuele intakegesprekken gehouden. In overleg kan ervoor worden gekozen om aan de hand van vragenlijsten een eerste inventarisatie te houden. Bij teambemiddeling wordt er veelal voor gekozen om met twee mediators te werken.