Een mooi plan van aanpak op papier, maar het werkt niet!

Als case-manager heeft u met de zieke medewerker een gedegen plan van aanpak gemaakt. Na herstel van de fysieke klachten gaat de medewerker weer aan de slag, zij het na enig aandringen van uw kant. Na verloop van tijd treedt er stagnatie op in het reïntegratieproces en de medewerker meldt zich opnieuw ziek. Waarom mislukt de terugkeer op de werkvloer?

Mediation is een probaat middel om het reïntegratieproces vlot te trekken. Medewerker en leidinggevende krijgen de gelegenheid om de pijnpunten op tafel te leggen.  Er is ruimte om nu eens echt naar elkaar te luisteren. Uiteraard heeft de mediator oog voor de vertrouwelijkheid. Samen zoekt u naar een passende oplossing en maakt u een nieuw plan van aanpak. Soms blijkt dat terugkeer op de werkplek er niet in zit en dan wordt dat helder tijdens de mediation. Onze mediator heeft kennis van zaken met betrekking tot wettelijke regelingen rondom reïntegratie en verzuimbegeleiding en dat maakt nét het verschil.

Verzuim of conflict?
Als een verstoorde arbeidsrelatie een rol speelt bij het verzuim kan mediation uiteraard prima worden ingezet. Dat geldt ook als er een conflict is gerezen rondom de reïntegratie zelf. In plaats van te kiezen voor een deskundigenoordeel bij UWV, biedt mediation het voordeel dat u zelf de oplossing in de hand houdt.

En bedenk: hoe langer het verzuim duurt, hoe moeilijker de terugkeer wordt!