Naar de rechter? Of lost u het liever samen op?

Als duidelijk is dat u als werkgever en werknemer afscheid van elkaar gaat nemen, komt de vraag op hóe u dat regelt. Als werkgever geeft u de touwtjes liever niet uit handen. En u als werknemer zit niet te wachten op een juridisch steekspel dat onnodige energie kost. U moet verder met uw loopbaan en wilt zich daar op richten. Tegelijkertijd wilt u niet uw rechten verspelen.

Bij exitmediation leidt de mediator het onderhandelingsproces rondom de beëindiging van de arbeidsrelatie. Er komt een formele regeling, waarin de condities van de beëindiging worden geregeld. Maar daarnaast kan er aandacht besteedt worden aan de menselijke kant. Zijn er nog dingen die u wilt uitpraten? Krijgen collega’s nog de mogelijkheid om afscheid te nemen van hun collega? Stelt de werkgever het op prijs als er werk wordt overgedragen?

Best in Mediation zorgt dat u in goed overleg uit elkaar gaat. Dat is wel zo prettig als u elkaar later in de zakelijke sfeer nog eens tegenkomt. U houdt bovendien steeds zelf de regie in handen en bent niet overgeleverd aan het oordeel van de rechter of het UWV. De afspraken worden vastgelegd in een beëindigingovereenkomst, die u beiden ondertekent. Desgewenst kunt u deze overeenkomst eerst door uw eigen adviseur laten bekijken.