We lossen het samen op!

Als bestuurder wilt u snel vooruit maar het lijkt wel of de ondernemingsraad altijd op het laatste moment met bezwaren komt tegen uw voorstellen. Of bent u voorzitter van de ondernemingsraad en stelt u zich graag positief kritisch op, maar wordt uw inbreng nooit op waarde geschat?

Medezeggenschap in organisatie, scholen en zorginstellingen is veelal verankerd in wettelijke regelingen. Het doel is de besluitvorming over belangrijke organisatorische aangelegenheden te optimaliseren en de belangen van alle betrokkenen mee te laten wegen. Helaas biedt zo’n geformaliseerde setting geen garantie voor een goede samenwerking. Betrokkenen moeten er samen wel uit wíllen komen.

Best in Mediation biedt bij conflicten rondom medezeggenschap ondersteuning. De partijen bepalen in de mediation zelf hoe ze met elkaar het gesprek aan willen gaan. Deze keer eens los van alle formele kaders. Dat kan juist die extra ruimte scheppen om onderliggende belangen helder te krijgen en uiteindelijk samen een oplossing te vinden uit het conflict. U wilt ten slotte samen verder in een goede verstandhouding.