Verstoorde arbeidsrelatie

Als een of meerdere betrokkenen het gevoel hebben dat de werkrelatie niet (meer) is wat het zou moeten zijn, dan praten we over een verstoorde arbeidsrelatie. Mediation kan worden ingezet om de verhoudingen te verbeteren.

Als duidelijk is dat alle betrokkenen bereid zijn tot een oplossing te komen en ze op vrijwillige basis deelnemen kan de mediation van start gaan. Voor meer informatie over de voorwaarden zie wat is mediation? Allereerst moeten belangen helder worden. Een volgende stap is dan samen zoeken naar passende oplossingen. Doordat medewerkers zelf met deze oplossingen komen staat het draagvlak vast. En vaak zijn deze oplossingen verrassend creatief! Is er een doorbraak dan verloopt het proces verder snel. Wij ondersteunen dit proces.

Mediation biedt een oplossing in conflictsituaties tussen

Zowel in situaties waarin men met elkaar verder wil, als in situaties waarbij het duidelijk is dat afscheid genomen wordt (exitmediation) heeft mediation meerwaarde.