Bezwaren tegen uw bedrijf.

Hebben omwonenden klachten over uw bedrijf of maken zij bezwaar tegen een aangevraagde vergunning? Soms is het een bouwvergunning, soms een milieuvergunning. Het kan ook een bezwaar zijn tegen het kappen van bomen, het verleggen van een route, of … noem maar op.

Zelfs als u als bedrijf in uw volste recht staat en een eventuele juridische procedure waarschijnlijk gaat winnen, betekent het vaak een ongewenste vertraging. Dat betekent meestal ook direct negatieve financiële gevolgen. Dit kunt u voorkomen door een mediator in te schakelen; liefst een die niet alleen oog heeft voor de belangen, maar ook relevante kennis van de materie heeft.