Bemiddelaar in belangen

Zijn er al conflicten, dan kosten ze veel geld en energie en het komt nogal eens voor dat je met een kater blijft zitten. Na een juridische procedure weet je soms dat het niet echt opgelost is. Vaak is de relatie zodanig verstoord dat je erop kunt wachten tot een conflict weer oplaait. Soms is het duidelijk dat het gaat om het oude conflict; soms heeft het zich vermomd tot een nieuw conflict.

Onze NMI-registermediators helpen om conflicten op te lossen. Hét verschil met een juridische procedure is dat de relatie behouden blijft. Zelfs in gevallen waarin men uiteindelijk besluit om een arbiter of rechter de knoop door te laten hakken, is de relatie vaak toch verbeterd. Dat betekent dat men in een volgende situatie beter in staat is om een verschil van belangen niet uit te laten groeien tot een conflict. Daarnaast is mediation vaak sneller, goedkoper en creatiever; u blijft zelf ‘in control’
Lees hier een voorbeeld...

Conflict milieu-ruimtelijk plan
Uitdaging:
In de gemeente X heeft een bewoner al circa vijftien jaren klachten over het geluid dat windturbines produceren. Al die tijd zijn er onduidelijkheden over hoe de geluidvoorschriften moeten worden geïnterpreteerd, wat het referentieniveau is en hoeveel geluid wordt geproduceerd. Een gang naar de Raad van State, dwangsomprocedure, adviezen van de commissie voor bezwaar, het negeren van adviezen waren al gepasseerd en dat alles maakten het tot een onoverzichtelijk geheel. De gemeente wist niet wat er zou moeten gebeuren en welk besluit Burgemeester en Wethouders zouden moeten nemen. Het was duidelijk dat welke beslissing B&W ook zou nemen, de zaak weer bij de Raad van State zou komen.

Oplossing:
Door Best in Mediation is een aanbeveling gedaan om eerst te onderzoeken in hoeverre mediation in dit geval een duurzaam einde kan maken aan het conflict. Op kosten van de gemeente is dit bekeken. De tijdens dit onderzoekje opgedane ervaringen gaven vertrouwen aan de partijen.
Besloten werd tot een drie-partijen-mediation: de gemeente, de bewoner en de elektrici-teitsmaatschappij. Na vier gezamenlijke sessies en een ronde van aparte gesprekken, is een overeenkomst getekend die een einde maakte aan een deel van het probleem. Daarnaast is er gezamenlijk voor gekozen voor één aspect het oordeel van de Raad van State te vragen.