Voorkomen is beter dan genezen

U zit natuurlijk niet te wachten op conflicten. Als je een ingrijpende beslissing moet nemen liggen ze wel op de loer; een nieuw wegtracé juist over een bedrijfslocatie, door een bos of langs een woonwijk? Not In My Back Yard!

Wanneer u vanuit de overheid een proces gaat starten waarvan u op uw vingers kunt natellen dat burgers of bedrijven bezwaren zullen hebben, kunt u er maar beter voor zorgen dat men niet eerst de mensen tegen zich in het harnas jaagt. Het is tegenwoordig gebruikelijk om in zulke gevallen een omgevingsmanager of een procesbegeleider vanaf het begin een zware verantwoordelijkheid te geven. Er kan hierbij een fase komen dat het verstandig is om een onafhankelijke begeleider van Best in Mediation in te schakelen. In een dergelijk geval spreken we van preventieve mediation; er zijn weliswaar tegenstrijdige belangen, maar ze zijn niet in het stadium van een conflict. Onze mediator zet zich in om de verschillende belangen niet uit te laten groeien tot een onoverkomelijke hobbel in de besluitvorming.