Als er zand tussen de raderen is gekomen

Iedere keer weer een burenruzie in dezelfde straat? Bedrijven die zich verzetten tegen bepaald overheidsbeleid? Lokale overheden die tegen wil en dank taken opgelegd krijgen van hogere overheden? Natuurlijk bent u aan het handhaven, voert u indien nodig bezwaar- en beroepprocedures uit en gaat soms door tot de Raad van State. Toch zijn er van die gevallen waar dat niet een echte oplossing vormt. Mediation kan dan de uitkomst bieden.

Met mediation lost u samen met de betrokkenen het probleem op in plaats van dat u zelf of een buitenstaander de knoop moet doorhakken. Dat levert namelijk niet altijd het beste resultaat op. Voor bijna elke ruzie of conflict bestaat een oplossing die voor alle partijen acceptabel is. Maar vaak is de ruzie al zo hoog opgelopen, dat men die oplossing niet meer kan zien. Ook zijn er van die situaties dat men bijvoorbeeld klaagt over iets, terwijl er iets heel anders achter zit. Een verstoorde relatie?

Best in Mediation helpt u daarbij als onafhankelijke bemiddelaar. Omdat wij de praktijk kennen, kunnen wij u optimaal van dienst zijn. Wij brengen de communicatie weer op gang,  begeleiden de gesprekken en bewaken het proces. Wij helpen partijen binnen de grenzen van de wet bij het vinden van een oplossing voor het conflict. Soms is dat verrassend eenvoudig.

Lees hier een voorbeeld...
Een bijzondere mediation
Het loopt elke keer wel weer anders, maar dit was toch onverwacht.

Ergens in een noordelijke provincie hadden meneer en mevrouw A een paar jaar geleden een verkeersdrempel voor hun huis gekregen. Vanwege het geluid waren ze daar helemaal niet blij mee. Na diverse keren aan de bel te hebben getrokken, hadden ze een gesprek met de burgemeester met als verheugende uitkomst dat de gemeente de drempel zou weghalen. Verder zou men het gedeelte van de waar de drempel lag weer asfalteren, als er toch al ergens in de buurt geasfalteerd werd. De drempel werd weggehaald en er werden voorlopig klinkers in gelegd. Dat was nog niet geweldig; telkens dat ‘prrrrt’ als er een auto voorbij kwam, maar het zou toch maar tijdelijk zijn.

Helaas, dat stukje ‘prrrrt’ bleef zo liggen en hoewel meneer A bij de gemeente klaagde, gebeurde er niets. Ten einde raad kreeg A via zijn rechtsbijstandverzekering voor elkaar dat er geluidmetingen konden worden gedaan. Wij raadden dat af. Wij vonden dat je beter in gesprek zou kunnen gaan. Daarbij komt dat metingen die de situatie echt goed in kaart brengen behoorlijk omvangrijk en dus prijzig zijn. Uiteindelijk werden een paar indicatieve metingen gedaan. De gemeente had de hakken al in het zand staan en had allerlei bezwaren tegen de rapportage van die indicatieve metingen. Formele brieven en een gesprek met de juristen van gemeente en de rechtsbijstandverzekering, …

Op kosten van de rechtsbijstandverzekering van A onderzocht ik of er ruimte voor mediation was. Bij A was die er zeker. Een telefoontje met de burgemeester die destijds de toezegging had gedaan dat alles in de oude staat zou worden teruggebracht, leverde op dat men zich zou beraden of men aan mediation mee wilde werken; ‘u hoort nog van ons’. Na wat bellen kreeg ik de toezegging dat de betreffende wethouder zou komen. Afspraak gemaakt en wat informatie gestuurd. De dag ervoor komt er een mailtje van de wethouder waarin ze aangeeft dat het niet de bedoeling was een mediationgesprek te houden, maar zij wilde samen met mij kijken of mediation mogelijk was. Dat gesprek verliep goed, dus daarna weer een nieuwe datum geprikt. De dag voor die datum komt er een berichtje van de wethouder met de mededeling aan A en mij dat de gemeente niet zou gaan betalen dus dat de kosten helemaal voor rekening van A zouden komen. Daar had A niet op gerekend en het was niet zeker of hij dat kon verhalen op de rechtsbijstandverzekering. Omdat ik het idee had dat er best wel ruimte was om eruit te komen, heb ik teruggemaild met het voorstel samen te kijken of er bereidheid was om eruit te komen; was die er niet dan zou ik me terugtrekken en geen rekening sturen, was er wel bereidheid dat rekende ik erop dat we ook uit de betaling zouden komen.

Het mediationgesprek was kort; A had zijn hele dossier meegenomen, maar door telkens snel samen te vatten en door te sturen dat hij naar de kern van zijn probleem ging, lukt het mij om snel boven tafel te krijgen dat de burgemeester een toezegging had gedaan die niet was nagekomen. A had het betreffende mailtje ook bij zich. De wethouder bekeek het mailtje en ze zei: “ik zie dat dit is afgesproken, dus gaan we dit doen”. Mediation binnen een half uurtje klaar! We hebben het nog wel even netjes afgehecht.