Kwaliteit en waarborgen

De mediators van Best in Mediation zijn aangesloten bij het bij het Nederlands Mediation Instituut (NMI). Een belangrijke doelstelling van het NMI is het bevorderen en borgen van de kwaliteit van de mediation en de mediators. Het NMI mediation reglement bepaalt onder andere dat de NMI mediator is gebonden aan de door het NMI vastgestelde bedragsregels. Het gaat hierbij om zaken als:

Tenslotte is elke NMI mediator onderworpen aan de NMI klachtenregeling en het tuchtrecht conform het Reglement Stichting Tuchtrechtspraak Mediators. Meer hierover is te lezen op de NMI site.