Onze visie op mediation

Zakelijke conflicten gaan veelal over doelen, belangen en waarden. Best in Mediation heeft nadrukkelijk ook oog voor de onderliggende beleving, emoties en interactie. Een conflict kan soms eenvoudig worden opgelost door het weer op gang helpen van de onderlinge communicatie.  Conflicten kunnen naast negatieve ook positieve en functionele kanten hebben. Zo kan een conflict beschouwd worden als bron van verandering en vernieuwing. Best in Mediation is erop gericht om de positieve kant te bekrachtigen.

Best in Mediation ziet zakelijke mediation als mogelijkheid om:

Uit onderzoek is gebleken dat organisaties die conflicten oplossen via mediation structureel beter presteren (bron: Handboek Mediation).