Wie praat mee?

Bij mediation is het van belang om met beide, c.q. alle direct betrokken partijen aan tafel te zitten. De gesprekspartner dient hierbij voldoende mandaat te hebben om eventueel namens de partij te spreken en besluiten. Als de formele besluitvorming elders plaatsvindt, zoals bij conflicten waar de overheid een partij is, is dat prima werkbaar zolang het proces van besluitvorming transparant en bekend is.

In het algemeen zijn er geen derden (zoals advocaten, adviseurs) bij de mediation aanwezig. Maar soms kan het toch goed of nodig zijn dat uw advocaat of adviseur bij een gesprek aanwezig is. Bijvoorbeeld om de gevolgen van een oplossing te bepalen. Dat mag, als u het vooraf afspreekt met de andere partij en de mediator. De advocaat of adviseur behoort zich ook aan de geheimhoudingsplicht te houden en tekent daarvoor.