Business – ICT

Herkent u dat? De verkoop- en marketingafdelingen van uw bedrijf lopen over van de ideeën. Business-cases worden ontwikkeld en doorgesproken, projectplannen worden ontwikkeld, sponsoren zijn enthousiast, opdrachtgeverschap is duidelijk en het ziet er allemaal zeer positief en lucratief uit.

De rol van ICT speelt bij de ontwikkeling van deze ideeën een alles bepalende rol. Zonder hun medewerking zal weinig tot stand komen. Er zijn inmiddels problemen ontstaan met het uitbesteden van ICT werkzaamheden. Discussies over scope, SLA’s, de uitloop van projecten en er is een groeiend gebrek aan vertrouwen tussen de betrokkenen. Er is wel al veel overleg geweest, maar op één of andere manier lijkt het net of er sprake is van twee verschillende werelden. Werelden met een eigen cultuur en spraakgebruik. De communicatie wil maar niet vlotten en de irritatie is daar.

Best in Mediation helpt u om de onderlinge verschillen ter tafel te brengen, irritaties en frustratie bespreekbaar te maken, de communicatie op gang te brengen en focus aan te brengen op doelstellingen zoals verwoord in de business cases.  Best in Mediation is gespecialiseerd in dit soort (veranderings)processen.