Business to business

De zaken gaan slecht door de economische tegenwind. U kunt met moeite uw hoofd boven water houden. De omzet is sterk teruggelopen en u kunt amper de nog lopende kosten betalen. De betalingsachterstand richting leveranciers is inmiddels onaanvaardbaar hoog opgelopen en men wil u niet meer beleveren. Financiering via de bank is geen optie meer.

Gelukkig heeft u een grote order binnengehaald, die u in één keer uit de problemen helpt. Uw leveranciers echter hebben geen vertrouwen meer in u en ondanks de grote order dreigt u ten onder te gaan. Best in Mediation kunt u daarbij helpen het vertrouwen te herstellen. Wij brengen  partijen bij elkaar, brengen de communicatie weer opgang en richten ons op de belangen van u en uw leveranciers op een oplossingsgerichte wijze met verstand van zaken.

De kans is groot dat uw situatie anders is, maar onze werkwijze is steeds dezelfde: wij brengen partijen bij elkaar, brengen de communicatie weer op gang en richten ons op de belangen van u en uw leveranciers of afnemers op een oplossingsgerichte wijze, met verstand van zaken.