Medezeggenschap

Medezeggenschap in organisaties is veelal verankerd in wettelijke regelingen. Het doel van medezeggenschap is de besluitvorming rondom belangrijke organisatorische aangelegenheden te optimaliseren en de belangen van alle betrokkenen mee te laten wegen. Helaas biedt zo’n geformaliseerde setting geen garantie voor een goede samenwerking. Betrokkenen moeten er samen uit willen komen.

Heeft u een conflict rondom medezeggenschap dan biedt mediation een goed hulpmiddel. De partijen bepalen in de mediation zelf, onder begeleiding van de mediator, hoe ze met elkaar het gesprek aan willen gaan. Deze keer eens los van alle formele kaders. Dat kan juist die extra ruimte scheppen om onderliggende belangen helder te krijgen en uiteindelijk samen een oplossing te vinden uit het conflict.