Management teams

In een management team (MT) zijn vaak meerdere disciplines vertegenwoordigd. Een conflict kan ontstaan door verschil in inzicht over visie, de te volgen strategie of  te behalen doelstellingen. Standpunten verharden, emoties spelen op en het conflict is daar. Er is een wij-zij situatie ontstaan met meerdere coalities. Communicatie vindt niet meer plaats behalve dan in de vorm van verwijten en beschuldigingen. De schade is enorm. De focus is nu intern gericht op het elkaar bevechten. Doelstellingen worden niet meer behaald, onrust onder het personeel, kosten nemen toe en de omzet daalt. De hoogste tijd om Best-in-Mediation in te schakelen, die met de partijen de communicatie weer opgang brengt en focusseert op onderlinge belangen en te behalen doelstellingen.